Home

Actueel

Fractie sp.a-Groen stelde onderstaande actuele vraag op de gemeenteraad van maandag 14 december 2015:

Op 30 oktober 2015 werd de Vlaamse visietekst voorgesteld betreffende de vormgeving van de zorg voor verslaafden. Hierin werd veel gesproken over "geïntegreerd" en "herstelgericht" werken. Dat betekent dat personen ondersteund worden om zelf controle te verwerven over het eigen...

Sp.a – Groen is het niet eens met het beeld dat het bestuur schetst van de financiële situatie van Kapellen. Net zoals bij hun aantreden 3 jaar geleden, beweert de openVLD - NVA meerderheid opnieuw dat de begroting voor 2016 bewijst dat de gemeente met een lage belastingsdruk financieel gezond kan blijven. Onze fractie sp.a – Groen wil in dit verband echter aankaarten dat dit in schril...

Onder de naam 'Vergroot de hoop' zamelde IGEAN dit jaar een recordhoeveelheid aan taxussnoeisel in voor het ontwikkelen van medicijnen tegen kanker. Het inzamelen van taxussnoeisel begon in 2006 onder de naam 'Taxus tegen kanker' en is sindsdien steeds meer ingeburgerd geraakt. IGEAN zamelde de taxus in via de containerparken van 28 deelnemende gemeenten, waaronder Kapellen. In totaal werd...